Informatiebericht over COVID-19

Wat doet het Coronavirus met u en ons en wat kunt u van ons verwachten?

Eind 2019 werd in de stad Wuhan een nieuw type van het Coronavirus geconstateerd en werden voor het eerst mensen ziek in China. Coronavirussen bestaan al veel langer en zijn er verschillende soorten. Meestal zorgen deze virussen alleen voor klachten die niet zo erg zijn, zoals een verkoudheid. Het nieuwe coronavirus kan daarentegen ergere klachten geven. Waarschijnlijk omdat dit een nieuwe variant is waar nog geen weerstand tegen op is gebouwd.

Hoe kan ik het nieuwe coronavirus krijgen?

U kunt het virus van iemand anders krijgen:

 • Als iemand met het virus hoest of niest, komen er kleine druppeltjes met virus in de lucht, die kunt u inademen
 • De druppeltjes kunt u ook op uw handen krijgen. Bijvoorbeeld als iemand u een hand geeft of wanneer iemand in de buurt niest
 • Wanneer u dan vervolgens met uw handen uw ogen, mond, neus of keel aanraakt, kan het virus uw lichaam binnenkomen.

Hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij of zij verspreidt.
Iemand die niet zo ziek is, verspreidt minder virus.
Iemand zonder klachten verspreidt het virus niet.

U krijgt het virus niet van post of postpakketten of van onze leveringen. Het virus kan buiten een lichaam niet goed overleven.

Het is van essentieel belang om rustig te blijven en rust uit te stralen.

Voor uzelf, uw personeel en uw gasten. Wij blijven u bedienen zoals u van ons gewend mag zijn.

Met deze Tips kunt u het krijgen en verspreiden van het virus minimaliseren. Deze geven we ook aan onze medewerkers mee:

 • Was uw handen vaak met water en zeep. Maak ze droog met een papieren handdoekje en gooi deze dan gelijk weg.
 • Gebruik handalcohol of handgel alleen als er geen kraan of zeep in de direct nabijheid is, bijvoorbeeld na het snuiten van uw neus.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw ellenboog.
 • Raak zo min mogelijk uw ogen, neus en mond aan.
 • Gebruik enkel papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna gelijk weg.
 • Blijf op 1-2 meter afstand van mensen die hoesten en niezen.
 • Vermijd lichamelijke aanraking, zoals handen schudden, omhelzen, boks o.i.d.

Wij zijn altijd zeer alert en constant op onze hoede qua Sociale Hygiëne aangaande de voedselveiligheid binnen ons bedrijf. Gezien de huidige ontwikkelingen als gevolg van het Coronavirus, hebben we aanvullend de volgende preventieve beheersmaatregelen genomen:

 1. We hebben geconstateerd dat geen van onze medewerkers in 2020 in een van de risicogebieden is geweest;
 2. Alle medewerkers zijn aanvullend geïnstrueerd inzake maatregelen met betrekking tot persoonlijke hygiëne;
 3. Alle medewerkers zijn geïnstrueerd over wat te doen bij griepverschijnselen in combinatie met koorts en klachten van luchtwegen;
 4. Externe bezoeken vinden minder plaats, telefonisch contact zal intensiever zijn;
 5. Op onze locatie wordt altijd al streng gecontroleerd op naleving van de hygiëneregels. De schoonmaakfrequentie zijn geïntensiveerd.
 6. We volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u op de hoogte wanneer er zich ontwikkelingen voordoen die tot daartoe aanleiding geven.

Heeft u aanvullende vragen en/of opmerken, bel Humphry, Joop, Marco of mij.

Met vriendelijke groet,

Ivo Krikke

Tweets