Samenwerking met IDA Visservice & Kruizinga AGF

Per 1 april 2013 werken wij samen met IDA Visservice uit Joure. Het doel van de samenwerking is het optimaliseren van de dienstverlening tussen klant en leverancier, waarbij het gemak voor de klant centraal staat. Door onderlinge afstemming en het delen van informatie kunnen wij klanten in de toekomst beter bedienen.

Per 1 januari 2017 werken wij samen met Kruizinga AGF uit Nijehaske. U kunt bij ons uw groentebestelling doen die dan door ons aan u wordt uitgeleverd.

Tweets